חוברות

הקישורים המופיעים בהמשך מכילים מידע על North Sound BH-ASO והשירותים שאנו מספקים. חומרים אלה ניתנים להורדה וזמינים לכל קבוצות בעלי העניין להדפסה.

עלונים באנגלית


עלוני ספרד


חשד להונאה?

800.684.3555

אנונימיים מדווחים על חשד להונאה, בזבוז או התעללות למפקד הציות של North Sound BH-ASO באמצעות שימוש במוקד הציות.

למד עוד

לא מרוצה מהשירות?

888.336.6164

או לבקר אתר נציב תלונות הציבור לקבלת סיוע בהגשת תלונה או ערעור על שלילת שירות.

למד עוד