פגישות והדרכות של ספקים

פגישות ספקים

ועדות, קבוצות עבודה ופגישות לספקי North Sound BH-ASO. למידע נוסף צרו קשר עם קו העסקים שלנו בכתובת 360.416.7013.

הערות לפגישה לשיחה טכניתהדרכות וספקי ספק

צפו באירועי אימונים המסופקים על ידי North Sound BH-ASO וארגונים קשורים ומשאבים אחרים לתמיכה בחינוך לבריאות התנהגותית.


חוט זהב ותיעוד קליני (הדרכה מקוונת)


חשד להונאה?

800.684.3555

אנונימיים מדווחים על חשד להונאה, בזבוז או התעללות למפקד הציות של North Sound BH-ASO באמצעות שימוש במוקד הציות.

למד עוד

לא מרוצה מהשירות?

888.336.6164

או לבקר אתר נציב תלונות הציבור לקבלת סיוע בהגשת תלונה או ערעור על שלילת שירות.

למד עוד